הצטרפות לתיקון

תנועת תיקון להתחדשות החברה והתרבות בישראל, מבקשת להשפיע על סדר היום בישראל מתוך הקול של יהדות מסורתית קשובה, לחדש סמלים יהודיים ולהכניסם לזרם החיים הישראלי.
אנו מאמינים כי האתגרים הייחודיים של אזרחי מדינת ישראל והעם היהודי ברחבי העולם, הם הזדמנות להתחדשות של המורשת היהודית.
אנו פונים אלייך לקחת חלק בשינוי פני החברה והמדינה.

לתשלום דמי חבר
ב-12 תשלומים
בסך 30 ₪

לתשלום דמי חבר
בתשלום אחד
בסך 360 ₪

לתרומה חד פעמי
לתנועת תיקון
בכל סכום שתבחר