כנס ירושלים למסורתיות 2022

נגן וידאו

היום הראשון

נגן וידאו

היום השני

נגן וידאו

היום השלישי

נגן וידאו