אודות תיקון

תנועת תיקון – להתחדשות החברה והתרבות בישראל, הוקמה על-ידי קבוצה של כמאה מנהיגות ומנהיגים ישראלים בתחומי האקדמיה, החברה, התרבות והחינוך. 
התנועה מבקשת להשפיע על סדר היום בישראל ולחדש סמלים יהודיים ולהכניסם לזרם החיים הישראלי, מתוך הקול של יהדות מסורתית קשובה, מתונה ופתוחה הפועלת למען קידום החברה הישראלית והצדק החברתי.
אנו מאמינים כי האתגרים הייחודיים של אזרחי מדינת ישראל והעם היהודי ברחבי העולם, הם הזדמנות להתחדשות של המורשת היהודית.
על אף שכ- 30% מכלל הציבור היהודי בישראל מזהים עצמם כמסורתיים, קולה של המסורתיות נעדר מן השיח הציבורי. אנו בתנועת תיקון, שואפים לחזק את המסורתיות ולהנכיח אותה בזירות הציבוריות והחינוכיות השונות.

החיים בחברה רב-תרבותית מזמנים אתגר משמעותי עמו מתמודדת מדינת ישראל לאורך שנים. המחלוקות המפלגות את החברה הישראלית מהוות במקרים רבים, קרקע פורייה לתחושות פחד, בורות, חרדה, שנאה ודעות קדומות כלפי הקבוצות השונות בחברה הישראלית.  

הבטחת קיומה של מדינת ישראל כחברה מתוקנת ושוויונית מותנה ביכולתן של הקבוצות השונות לחיות זו לצד זו, והדרך לכך מתחילה קודם כל בהיכרות הדדית. היכרות ומפגש מורידים את גובה הלהבות ומאפשרים להכיר את הדומה והמשותף.

תנועת תיקון משמיעה בציבור את הקול של היהדות הערבית המסורתית והמתונה. יהדות קשובה שהתפתחה בארצות המזרח וחיה לצד וביחד עם הערבים בארצות השונות. מתוך קרבה זו, רב המשותף על השונה: בניגון, בטעם, במקצב, בהגות.

אנו מאמינים כי דרך היכרות של הדומה והחיזוק של המשותף, ולא של השונה, נוכל להוביל לשינוי של השיח העוין בין יהודים וערבים במדינת ישראל ולהמירו מיחסים של חוסר אמון ועימות ליחסים של שותפות וכבוד הדדי. לשם כך יוזמת תנועת תיקון מגוון של תוכניות לאורך השנה.