אודות

תנועת תיקון – להתחדשות החברה והתרבות בישראל, הוקמה על-ידי קבוצה של כמאה מנהיגות ומנהיגים ישראלים בתחומי האקדמיה, החברה, התרבות והחינוך.
התנועה מבקשת להשפיע על סדר היום בישראל ולחדש סמלים יהודיים ולהכניסם לזרם החיים הישראלי, מתוך הקול של יהדות מסורתית קשובה, מתונה ופתוחה הפועלת למען קידום החברה הישראלית והצדק החברתי.
אנו מאמינים כי האתגרים הייחודיים של אזרחי מדינת ישראל והעם היהודי ברחבי העולם, הם הזדמנות להתחדשות של המורשת היהודית.
על אף שכ- 30% מכלל הציבור היהודי בישראל מזהים עצמם כמסורתיים, קולה של המסורתיות נעדר מן השיח הציבורי. אנו בתנועת תיקון, שואפים לחזק את המסורתיות ולהנכיח אותה בזירות הציבוריות והחינוכיות השונות.

חזון 

תנועת תיקון פועלת להתחדשות החברה והתרבות בישראל מתוך יהדות מסורתית קשובה לאתגרי החברה הישראלית בפרט והעם היהודי בכלל.

ערכי תיקון

קידום ערכים של שלום, צדק, כבוד האדם, ערבות הדדית, דמוקרטיה, מתוך זיקה וקשב לתיבת התהודה של המורשת.

מטרות תיקון

  1. פיתוח קשב יהודי לאתגרי החברה הישראלית.
  2. השפעה על סדר היום הציבורי בסוגיות של צדק חברתי.
  3. בניית חברה משותפת בין יהודים ליהודים ובין יהודים לערבים מתוך זיקה למורשת היהודית הערבית.
  4. בניית גשרים ליהדות העולמית בכלל וליהדות המזרח החיה במערב, בפרט.

מודל הפעילות של תיקון

  1. השפעה על משפיעים: תנועת מתנדבים רחבה הכוללת, מנהלי ארגונים לשינוי חברתי, אנשי אקדמיה, תקשורת, אמנים, מוזיקאים ועוד.
  2. בניית רשת של שותפים: יצירת רשת ענפה של שותפויות עם ארגוני החברה האזרחית ליצירת אפקטיביות בהעברת המסר.
  3. חממה לפיתוח רעיונות והגות: לימוד מעמיק, דיון וגיבוש העמדה של היהדות המסורתית המתונה. מידי שנה מתמקדים במספר סוגיות נבחרות.  
  4. הפצת הקול המסורתי: באמצעות מדיה דיגיטלית, כנסים, תקשורת, הארגונים החברתיים של חברי התנועה והעבודה שלהם בתחום.