תחום חברה וקהילה

החיים הקהילתיים של היהודים יוצאי ספרד וארצות האיסלם התאפיינו בעושר תרבותי רב ובשלל מנהגים אשר יחד נשזרו לחיים של יום יום.
תנועת תיקון מכירה בחשיבות ובעוצמה של הקהילה

וכתנועה חברתית, היא שואפת להנגיש את הקול המסורתי לכלל הציבור. לשם כך, התנועה יוזמת לאורך השנה, מגוון של תוכניות וכנסים לקהלי יעד ייחודיים ולציבור הרחב.

בימות תיקון

תוכנית שמטרתה להעשיר ולגוון את השיח בתוך קהילת תיקון ובציבור הרחב, ולהעמיקו באמצעות סדרת ערבי מפגש עם מיטב הוגי הדעות, חוקרים, אמנים, אנשי תרבות ורוח מעצבי מדיניות ואנשי שטח. כל ערב מתמקד בנושא אחר ובנקודת החיבור שלו עם הקול המסורתי.

המפגשי פתוחים לקהל הרחב.

לתקשר את הקול המסורתי

תוכנית אשר באה לאזן את הקצנה והדיכוטומיה בתוך תמונת המציאות המשתקפת מהתקשורת ולקדם חברה ישראלית פלורליסטית ומכילה יותר באמצעות יצירת תקשורת אחרת. תקשורת שתיתן במה ציבורית לקול המסורתי ולערכים אותם הוא מקדם, ערכים של סובלנות מתינות, ערבות הדדית וחיבור לתרבות הערבית מזרחית.

התוכנית תכשיר את חברי התנועה לקדם ולהגביר את הייצוג של הקול המסורתי באמצעי התקשורת ובערוצי הניו מדיה השונים. התוכנית תפנה לסטודנטים לתקשורת ותצייד אותם ביידע ובכלים להשמעת הקול המסורתי הן בתקשורת המקומית והן בארצית. כמו כן, תפנה לעיתונאים ותיקים ותעיר את הקול המסורתי הייחודי והשפעתו על החיים בישראל.

כנסים 

מידי שנה מקיימת תנועת תיקון מספר כנסים מרכזיים לחברי התנועה ולציבור הרחב, בשיתוף פעולה מלא עם ארגונים חברתיים נוספים. בין השאר: "כנס תיקון השנתי", "בין סולחה לסליחה", "כנס המטרוז", "כנס מרוק-פלוריאל", "כנס השלום".

צעירי תיקון

תוכנית לצעירים בקמפוסים שמבקשת לעורר בדור ההמשך רוח השראה ולחבר אותם לקול המזרחי-ספרדי המתון דרך הקמת קבוצות סטודנטים של "נאמני תיקון".