תחום מחזור החיים היהודי

חידוש ועדכון סמלים יהודיים

מתוך הבנה כי המזור לחברה שלנו הוא חיבור בין החברה הישראלית המודרנית לבין המורשת היהודית המסורתית, אנו פועלים לעדכן סמלים יהודים מרכזיים ולהופכם לגורם מחבר בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית והיהדות העולמית. סמלים כגון: השבת, חגי ישראל, פיוט ועוד.

בכל אחד מן החגים העיקריים מקיימת תנועת תיקון אירועי לימוד, כנסים ומפגשים ברוח ערכי החג, לדוגמא:

לפני ראש השנה מתקיים כנס "בין סולחה לסליחה" המחבר את ערך הסליחה היהודי וערך הסולחה הערבי סביב חודש הסליחות באלול, בשיתוף עם  המשרד לשוויון חברתי, משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אגף מורשת, המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, הפדרציה היהודית של מטרו ווסט ניו ג'רזי, "צעירים בירוחם", "מנדל", "אלול מן המזרח", "עתיד במדבר", "יד יצחק בן צבי".

בפסח מתקיימת "מימונה ישראלית" שהפכה את חג המימונה לחג כל-ישראלי הנחוג גם במרחב הביתי-פרטי וגם הציבורי. בשיתוף עם "כל ישראל חברים – אליאנס".

בנושא "השבת", פעלה תנועת תיקון להפיכתו מנושא הלכתי לנושא חדשני המדובר בקהלים רחבים בחברה הישראלית. עשייה זו ממשיכה כיום במסגרת "בית אביחי" ובהובלה של הד"ר רות קבסה אברמסון.